پرش لینک ها

هوش مصنوعی Genki

Genki AI SEO is an AI-powered platform that automates SEO tasks for better visibility and organic traffic

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی Genki

To use Genki AI SEO, you simply need to sign up for an account and connect your website. The platform will then perform an SEO audit to assess your needs and fine-tune its AI based on the audit results. Genki will seamlessly integrate with popular website builders like WordPress, Wix, and Shopify. It will automatically generate high-quality blog content tailored to your industry, connect with premium domains for backlinks, and provide monthly SEO reports to track your progress

ویژگی های Genki

AI-powered blog automationAutomated SEO auditsBacklink automationSeamless integration with popular website buildersMonthly SEO reportsCustomized SEO strategiesFine-tuning of AI for peak results

موارد استفاده از Genki

1Increase website traffic
2Improve search engine rankings
3Drive organic traffic to your site
4Establish authority in your industry
5Optimize content creation with AI
6Find and connect with high-quality backlinks

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

جک ما

هوش مصنوعی می تواند به ما در درک بهتر انسان کمک کند.

لری الیسون

هوش مصنوعی به کسب و کارها این امکان را می دهد که تصمیمات بهتری بگیرند، فرآیندها را خودکار کنند و نتایج را بهینه کنند.

سم آلتمن

هوش مصنوعی می‌تواند بیشتر کارها را بهتر از انسان‌ها انجام دهد.

سوالات متداول هوش مصنوعی Genki

Genki دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای Genki مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با Genki

Realtor Blogs
Realtor Blogs

با هوش مصنوعی Realtor Blogs بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Writesonic
Writesonic

با هوش مصنوعی Writesonic بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

AI Text Generator
AI Text Generator

با هوش مصنوعی AI Text Generator بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Writey AI
Writey AI

با هوش مصنوعی Writey AI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید