پرش لینک ها

هوش مصنوعی AI Power

Comprehensive AI plugin for WordPress that generates customizable content, images, and forms using advanced AI models like GPT-3.5 and GPT-4

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی AI Power

To use AI Power, simply enter your OpenAI API key on the plugin settings page. Once your API key is entered, you can start generating content, using the title suggestion tool, converting audio to text, utilizing the semantic search feature, and comparing different GPT models

ویژگی های AI Power

AI-powered Content WriterImage GeneratorChatGPT for chatbot creationWooCommerce integrationSpeech-to-PostModel Comparison ToolSemantic Search

بیشترین استفاده از AI Power

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

نیک بوستروم

هوش مصنوعی می‌تواند آخرین اختراع بشریت باشد.

سم آلتمن

هوش مصنوعی می‌تواند بیشتر کارها را بهتر از انسان‌ها انجام دهد.

جک ما

هوش مصنوعی می تواند به ما در درک بهتر انسان کمک کند.

سوالات متداول هوش مصنوعی AI Power

AI Power دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای AI Power مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با AI Power

Drafts AI
Drafts AI

با هوش مصنوعی Drafts AI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

MindMeldCanvas AI
MindMeldCanvas AI

با هوش مصنوعی MindMeldCanvas AI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

PocketAI
PocketAI

با هوش مصنوعی PocketAI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

reword.com
reword.com

با هوش مصنوعی reword.com بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید