پرش لینک ها

هوش مصنوعی GetGenie Ai

GetGenie Ai is a personal AI assistant that helps with content and SEO

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی GetGenie Ai

To use GetGenie Ai, simply install the WordPress plugin or access the SaaS solution. Once installed, you can use the various features and tools offered by GetGenie Ai, such as content score analysis, WooCommerce product description generation, ad copy generation, blog post generator, competitor analysis, GenieChat AI chatbot, Elementor support, social post generator, and email copy generator. GetGenie Ai also offers 37+ templates and wizards to assist you in creating winning content and SEO optimization. Simply input your product information, brief description, or topic, and let GetGenie Ai generate the content for you. GetGenie Ai also offers support for multiple languages and provides 2,500 free word credits every month. Sign up for free on the website to get started

ویژگی های GetGenie Ai

Content score analysisWooCommerce product description generationAd copy generationBlog post generatorCompetitor analysisGenieChat AI chatbotElementor supportSocial post generatorEmail copy generator37+ templates and wizardsSupport for multiple languagesFree 2,500 word credits every month

موارد استفاده از GetGenie Ai

1Optimizing on-page SEO
2Generating conversion-friendly and SEO-optimized content for WooCommerce stores
3Generating basic ad copies
4Creating SERP-ready blog posts
5Analyzing content gaps and outranking competitors
6Engaging with users through the GenieChat AI chatbot
7Filling Elementor pages with winning content
8Writing copies for social media handles
9Assisting in business communication and email marketing
10Creating content in multiple languages

بیشترین استفاده از GetGenie Ai

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

ری کورزویل

تا سال 2045، هوش مصنوعی از هوش انسانی پیشی خواهد گرفت.

مارک زاکربرگ

هوش مصنوعی می‌تواند به ما کمک کند تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.

تیم کوک

من هوش مصنوعی را تقویت کننده انسان می دانم، نه جایگزین انسان.

سوالات متداول هوش مصنوعی GetGenie Ai

GetGenie Ai دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای GetGenie Ai مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با GetGenie Ai

NeuralText
NeuralText

با هوش مصنوعی NeuralText بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

WriterAI: Content Writer
WriterAI: Content Writer

با هوش مصنوعی WriterAI: Content Writer بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

GhostPosts
GhostPosts

با هوش مصنوعی GhostPosts بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

writer.md
writer.md

با هوش مصنوعی writer.md بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید