پرش لینک ها

هوش مصنوعی Bertha.ai

An AI-powered copywriting assistant for WordPress and Chrome

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی Bertha.ai

To use Bertha AI, simply install the plugin on your WordPress website or add the Chrome extension to your browser. Then, follow the prompts and templates provided by Bertha to generate high-quality copy for your website

ویژگی های Bertha.ai

ChatGPT integrationOpen AI and Stable Diffusion technologyEasy-to-use interface for WordPress and ChromeAI-powered image generationProduct description generationBlog post writing

موارد استفاده از Bertha.ai

1Crafting website copy
2Creating images and illustrations
3Generating product descriptions
4Writing blog posts

بیشترین استفاده از Bertha.ai

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

بیل گیتس

هوش مصنوعی جدیدترین فناوری است که به ما امکان می‌دهد کالاها و خدمات بیشتری را با نیروی کار کمتر تولید کنیم.

جک ما

هوش مصنوعی می تواند به ما در درک بهتر انسان کمک کند.

نیک بوستروم

هوش مصنوعی می‌تواند آخرین اختراع بشریت باشد.

سوالات متداول هوش مصنوعی Bertha.ai

Bertha.ai دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای Bertha.ai مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با Bertha.ai

Realtor Blogs
Realtor Blogs

با هوش مصنوعی Realtor Blogs بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Addlly AI
Addlly AI

با هوش مصنوعی Addlly AI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

AI Keywords To Posts
AI Keywords To Posts

با هوش مصنوعی AI Keywords To Posts بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Writio
Writio

با هوش مصنوعی Writio بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید