پرش لینک ها

هوش مصنوعی Somantic Ai

AI platform that scales marketing content

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی Somantic Ai

To use Somantic AI, simply select a template from our wide range of options, write a prompt or context, and let our AI-powered copywriter, image generator, and content writer generate the content for you in seconds. You can also customize and edit the generated content using our editor before publishing

ویژگی های Somantic Ai

AI-powered copywriterAI Image generatorAI Content writerAI Website CopyAI Blog contentAI Content generatorAI writing tool

موارد استفاده از Somantic Ai

1Write digital ads
2Create website copy
3Generate blog content
4Write sales emails
5Generate social media posts
6Create images

بیشترین استفاده از Somantic Ai

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

سم آلتمن

هوش مصنوعی می‌تواند بیشتر کارها را بهتر از انسان‌ها انجام دهد.

تیم کوک

من هوش مصنوعی را تقویت کننده انسان می دانم، نه جایگزین انسان.

لری پیج

هوش مصنوعی دقیقاً می‌فهمد چه می‌خواهید و چیز درست را به شما می‌دهد.

سوالات متداول هوش مصنوعی Somantic Ai

Somantic Ai دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای Somantic Ai مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با Somantic Ai

UltimateAI
UltimateAI

با هوش مصنوعی UltimateAI بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

AiScribbler
AiScribbler

با هوش مصنوعی AiScribbler بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

ToolBaz
ToolBaz

با هوش مصنوعی ToolBaz بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Autoblog GPT Blogging AI Blog
Autoblog GPT Blogging AI Blog

با هوش مصنوعی Autoblog GPT Blogging AI Blog بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید